Komunikat nr 1   Komunikat nr 2   Komunikat nr 3
UWAGA! #1 W celu zgłoszenia uczestnictwa, wymagane jest w pierwszej kolejności wypełnić Kartę zgłoszenia.
UWAGA! #2 Wymagane jest zachowanie wyglądu streszczenia i referatu zgodnie ze wzorami (dział Pliki do pobrania)

Aktualizacja: 30 czerwca 2017 r.

CELE I ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

  Część szkolna MWK poświęcona będzie głównie wykorzystaniu technologii EH (energy harvesting) w technice pomiarowej.

  Część konferencyjna MWK obejmować będzie prezentację zagadnień zgłaszanych przez uczestników i ma stanowić odzwierciedlenie stanu aktualnie realizowanych badań oraz projektów. Wiodącymi obszarami tej tematyki są:

- dydaktyczne problemy metrologii,

- teoria pomiaru,

- metrologia wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,

- radiometria,

- systemy pomiarowe,

- monitoring,

- kompatybilność elektromagnetyczna,

- metrologia medyczna,

- diagnostyka techniczna,

- systemy zarządzania jakością,

- metrologia w Siłach Zbrojnych RP.